GERT MUTS

Gert Muts werd geboren in 1942. Reeds op zeer jeugdige leeftijd openbaarde zich zijn grote muzikaal talent. Op jonge leeftijd ontwikkelde hij zijn muzikaliteit op het harmonium, dat zijn vader voor hem aanschafte. Later kreeg hij orgelles van Maarten W. Kooy.

Hij gaf zijn eerste orgelconcert op de jeugdige leeftijd van 13 jaar en speelde toen ondermeer het "Pfingstbuch"van Adolf Brunner. Later studeerde hij aan Conservatorium te Utrecht, waar onder Stoffel van Viegen en Cor Kee zijn docenten waren, om met Muts te spreken "mannen die nog echt orgelles gaven". In 1964 voltooide hij zijn studie met de aantekening "Cum laude". In hetzelfde jaar werd hij te Bolsward winnaar van het prestigieuze Nationaal Improvisatieconcours voor organisten.

In zijn werkzame leven als musicus gaf hij vele orgelconcerten in den lande, ondermeer met regelmaat op de orgels van de Oude Kerk te Amsterdam. Tevens was hij leraar muziektheorie aan het Utrechts Conservatorium.

Sinds jaar en dag is hij organist van de Wilhelminakerk te Soest en dirigent van het Wilhelminakerkkoor.

Het is een publiek geheim dat Muts naast musicus de beste motorhandelaar onder de organisten is. Samen met zijn geliefde vrouw Jeanette geniet hij meer en meer van zijn vrije tijd. Wandelen is zijn passie en de afgelopen jaren leidden de wegen zelfs tot Santiago de Compostella.